Steun voor Jenny van Huurders Netwerk Amsterdam

Huurders Netwerk Amsterdam

Het Huurders Netwerk Amsterdam heeft in haar vergadering van afgelopen 23 april kennis genomen van de zaak van Jenny. Daarop heeft het HNA het onderwerp “Geen kinderen op straat” toegevoegd aan haar acties voor 2019.

In het Huurders Netwerk Amsterdam zijn sinds meer dan een jaar een groot aantal huurdersorgansaties betrokken om samen invloed uit te oefenen op de Amsterdamse woonpolitiek. Binnen het HNA komen de deelnemers op voor de algemene belangen van de huurders van Amsterdam.

De steun van de Amsterdamse huurders voor de zaak van Jenny laat zien dat de problematiek herkend wordt. Officieel mag het beleid van de gemeente heten dat er geen kinderen op straat komen, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval.